Pasākums

This content is available in English, Russian too

NIKOS BALTIC RUN 2016

“Skrienam kopā Ventspilī!”

Cienījamie draugi un sporta fani!

Mums prieks paziņot, ka 2016. gada, 4. jūnijā, vienā no Latvijas skaistākajām pilsētām Ventspilī notiks ikgadēja svinīgā Zilā karoga pacelšanas ceremonija, kas apmeklētājus priecēs ar krāšņu svētku programmu, ko papildinās arī starptautiskais pludmales skrējiens un ģimenes sporta svētki “Nikos Baltic Run”.

Svētku programma un koncerts ir BEZMAKSAS! Ieeja brīva! Jāmaksā tikai par dalību skrējienā!

Reģistrējies šeit

NOLIKUMS

1. LAIKS UN VIETA

Nikos Baltic Run 2016” sacensības notiks 2016.gada 4.jūnijā Ventspilī, Latvijā. Sacensību starta un finiša vieta, un reģistrēšanās vieta – Ventspils pludmale. Pludmales skrējiena sākums pulksten 10:00.

2. ORGANIZATORI

Sacensības organizē Tūrisma aģentūra “Nikos Travel” sadarbībā ar Ventspils pilsētas Domi, Ventspils Maratonu klubu un Ventspils tūrisma informācijas centru.”.

3. DISTANCES

5 km skriešana

10 km skriešana

Bērnu skrējiens 500 m(2 – 12 gadi)

4. NOTEIKUMI

Katrs dalībnieks saņem aploksni ar starta numuru, saspraudēm, informācijas bukletu, sponsoru materiāliem.

Dalībnieki startam tiks pielaisti tikai ar oficiālajiem Nikos Baltic Run 2016 starta numuriem. Starta numurs ir jāsaņem ne vēlāk kā 30 minūtes pirms attiecīgas distances sākuma. Starta numuram jābūt piestiprinātam krekla priekšpusē, tam jābūt labi saskatāmiem. Numura bojāšana, nolocīšana, aizkrāsošana ir aizliegta. Pēc finiša starta numuri paliek dalībniekiem.

Katrs dalībnieks ieņem vietu starta koridorā atbilstoši savam numuram.

5. LAIKA KONTROLE UN TRASE

Distancē pavadītais laiks tiks mērīts izmantojot foto finišu, kas tiks nodrošināts sadarbībā ar Ventspils maratona klubu.

Starta un finiša zona atrodas Ventspils pludmalē. Trases segums: 100% smiltis.

Maratona trasē būs izvietots viens atsvaidzināšanās punkts, kur būs pieejams ūdens. Kā arī visiem dalībniekiem ūdens tiks nodrošināts finišā.

6. DALĪBNIEKI

Maratonā var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma. Sacensības ir individuālas un tajās var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits.

Bērnu skrējienā startē 2.-12.g.v. bērni. Bērni līdz 5 g.v. var skriet vecāku pavadībā.

7. REĢISTRĒŠANĀS

Internetā: sacensībām iespējams reģistrēties elektroniski Nikos Baltic Run mājas lapā www.nikosbalticrun.com. Reģistrēšanās internetā tiks slēgta 03.06.2016 plkst. 15.00.

Jautājumu gadījumā, lūdzam, sazināties, rakstot uz e-pastu info@nikosbalticrun.com vai zvanot pa tālruni +371 67280326 vai +371 29565257 (mob.).

Nikos Travel birojā (Rīga): Dzirnavu, 48/Baznīcas, 7, Rīga

Sacensību dienā: 04.06.2016 sacensībām pieteikties varēs par paaugstinātu dalības maksu sacensību vietā, reģistrēšanās teltī. Reģistrācija tiks slēgta vienu stundu pirms konkrētās disciplīnas starta!

Starta numuru un pārējos sacensību dokumentus dalībnieks varēs saņemt reģistrācijas teltī sacensības dienā vai vienu dienu iepriekš, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Papildus informācija tiks nosūtīta uz Jūsu norādītu e-pastu.

8. DALĪBAS MAKSA

Reģistrācijas periods 5 km skrējiens 10 km skrējiens Bērnu skrējiens
29.12.2016 – 02.06.2016 EUR 8 EUR 8 EUR 5

Dalības maksā ietilpst: dalībnieka numurs, sagatavota trase, dzirdīšanas punkti distancē un finišā, medicīniskās palīdzības un municipālās policijas nodrošināšana sacensību laikā, kausi un speciālas balvas no sacensību sponsoriem un atbalstītājiem uzvarētājiem.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks atsaka savu dalību. Tāpat dalības maksa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.

9. Skrējiena distances un dalībnieki

10 Km 5 Km 500 m
Vīrieši Vīrieši Zēni
Sievietes Sievietes Meitenes


10. APBALVOŠANA

5 un 10 km distancēs katras vecumu grupas 1. – 3. vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar speciāliem kausiem un diplomiem no organizatoriem un speciālām balvām no sponsoriem un atbalstītājiem.

11. DALĪBNIEKU DROŠĪBA

Sacensību organizatori nodrošinās neatliekamās medicīniskās palīdzības un municipālās policijas klātbūtni sacensību laikā.

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā.

Pasākuma organizatori nenes atbildību par dalībnieku personīgu mantām.

12. DISKVALIFIKĀCIJAS

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un Nolikuma noteikumus.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās vai atrodas alkoholisko vai psihotropu vielu ietekmē.

13. FOTO UN VIDEO

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem Nikos Baltic Run 2016 sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus.

14. PRETENZIJAS

Pretenzijas par sacensību rezultātiem, pārkāpumiem utt. tiek pieņemtas 1 stundas laikā pēc dalībnieka finiša.

Visas pretenzijas par rezultātiem pēc sacensībām tiek pieņemtas rakstveidā uz e-pastu info@nikosbalticrun.com. Pretenzijas tiks izskatītas 10 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

15. NEAPSKATĪTIE GADĪJUMI UN IZMAIŅAS NOLIKUMĀ

Citus Nolikumā neapskatītus gadījumus risina Organizatori

Dalībnieks, reģistrējoties pasākumam, dod atļauju Organizatoriem ievākt Dalībnieka informāciju sacensību rezultātu apkopošanas nolūkam. Kā arī Organizatoram ir tiesības izmantot dalībnieka e-pastu jaunumu nosūtīšanai.

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus Nolikumā.

Sekojiet līdzi jaunumiem www.nikosbalticrun.com